Bestuur

Sportvereniging de Lange Afstand Tippelaars

Ingeschreven bij K.v.K. Amsterdam onder nummer 40532690
Opgericht 27 december 1937
Aangesloten bij KWBN en AtletiekUnie

IBAN: NL73 INGB 0000 149 832, t.n.v. SV de LAT, Bussum

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter

Helaars heeft André Loos zijn functie van voorzitter om gezondheidsreden op moeten geven.
De functie is momenteel dus vacant. 
 

Penningmeester

Gerard van Blaricum
Meidoornstraat 5
1402 CM  Bussum
035-6913019

Secretaris

Herwin Weststrate
Backenhagenlaan 3
7557 KA  Hengelo
06-22952096

Wedstrijdsecretaris

Remco de Bruin
Jane Addamslaan 93
1187 DA  Amstelveen
020-6147761

Bestuurslid

Marcel Dekker
Pimpelmees 14
1423 PA  Uithoorn
0297-531320

Bestuurslid en redactieraad

Frank van der Gulik
Irenelaan 4
1735 GN  't Veld
0226-420611