Lid worden

Lid worden van SV de LAT

Hierbij nodigen wij u uit om lid te worden van onze vereniging. De contributie van sv de LAT is niet hoog en de optionele aansluiting bij de KWBN voor het verkrijgen van de wandelvoordeelpas is aanzienlijk goedkoper dan een rechtstreeks lidmaatschap van die bond. Als lid vragen wij u betrokken te zijn bij de organisatie van onze mooie tochten. Behalve het wandelend genieten, maakt u daarbij kennis met de andere kant van het wandelen, een zeker zo boeiende ervaring.

Basislidmaatschap sv de LAT

Voor ieder lid van onze vereniging geldt het basislidmaatschap, waarbij onderscheid wordt gemaakt in leeftijd en gezinssamenstelling. Dit basislidmaatschap biedt:

 • stemrecht op de ledenvergadering.
 • een aantrekkelijke korting bij onze eigen evenementen, die kan oplopen tot 5 euro bij de tocht Amsterdam-Leeuwarden.
 • Tienmaal per jaar toezending van ons verenigingsblad “Het LAT-Nieuws”
  Hierin staan naast de officiële mededelingen verslagen van wandelaars, worden komende tochten besproken en wordt er verslag gedaan van de prestaties van de snelwandelaars binnen onze vereniging.

Het gezinslidmaatschap houdt in dat partners met inwonende kinderen tot 18 jaar één bedrag aan basiscontributie betalen en één LAT-Nieuws ontvangen.

KWBN

Het LAT-basislidmaatschap kan worden uitgebreid met het lidmaatschap van de KWBN, naar keuze met het:

alles-in-1-pakket, met recht op:

 • de wandelvoordeelpas
 • 5x per jaar het Magazine Wandel.nl (per post)
 • Wandel.nl evenementen jaargids, een handzame en overzichtelijke gids van alle wandeltochten die in Nederland worden georganiseerd, op datum gesorteerd.

Of met het:

basislidmaatschap: alleen de wandelvoordeelpas

Met de wandelvoordeelpas krijgt U minimaal € 1,00 korting bij deelname aan elke wandeltocht die door een aan de KWBN verbonden vereniging of stichting wordt georganiseerd

AtletiekUnie

Via sv de LAT kunt u een wedstrijdlicentie aanvragen om aan officiële snelwandel-wedstrijden of andere atletiekonderdelen te kunnen deelnemen.
 

Contributietabel LAT-basis * KWBN Alles-in-1 * KWBN basis * Atletiekunie

junior lid tot 18 jaar

10,00            30,40
senior lid tot 65 jaar 20,00 16,00 10,00 40,40
senior lid vanaf 65 jaar 15,00 16,00 10,00 40,40
gezinslidmaatschap tot 65 jaar 27,00 16,00 10,00 40,40
gezinslidmaatschap vanaf 65 jaar 22,00 16,00 10,00 40,40
medegezinsleden 0,00 16,00 10,00 40,40

* De contributies van de KWBN en AtletiekUnie worden door de bonden bepaald en conform jaarlijks aangepast. De hier gepubliceerde prijzen gelden voor 2019. De afdracht KWBN wordt niet berekend aan leden die dit via een andere vereniging betalen.

Verenigingsjaar
Ons verenigingsjaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober. Voor degenen die in de loop van het jaar lid worden wordt alleen de basiscontributie naar verhouding van het aantal maanden dat men lid is doorberekend. Hierbij wordt gerekend vanaf de eerste van de maand waarin het lidmaatschap is ingegaan.

Aanmelden als lid
Het lidmaatschap staat open voor iedereen. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Wat we wel belangrijk vinden, is dat aankomende leden al een redelijk beeld hebben van onze vereniging. Voordat u besluit lid te worden adviseren wij: maak eerst kennis met onze vereniging en kom naar één van onze wandelevenementen.

Lid worden van de vereniging kan door een briefje of e-mail te sturen aan:

         Ledenadministratie s.v. De LAT
         p/a  Evelyn van Blaricum
         Meidoornstraat 5
         1402 CM  Bussum
         telefoon 035 -6913019
         email: inschrijving@delat.nl

Vermeld daarbij de volgende gegevens:

 • Naam, voorletters en roepnaam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer en mobiele telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Emailadres
 • Gewenste ingangsdatum lidmaatschap        
 • Als u via een andere vereniging al lid bent van de KWBN, dan graag uw bondsnummer en vereniging vermelden. Voor u geldt in dat geval enkel het LAT-basislidmaatschap
 • het LAT-nieuws wordt digitaal naar uw e-mailadres gestuurd

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap of van één of beide optionele bondslidmaatschappen moet schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven aan de ledenadministratie uiterlijk één maand voor het einde van een verenigingsjaar.

Abonnement LAT-nieuws

Voor 20 euro kunt u ook een los abonnement nemen op ons verenigingsblad.