Lid worden

Lid worden van SV de LAT?

Er zijn diverse redenen om lid te worden van onze vereniging. Zo ontvangen leden bij de meeste evenementen een aantrekkelijke korting, die kan oplopen tot 5,00 euro bij de tocht Amsterdam-Leeuwarden.
Daarnaast ontvangt u tienmaal per jaar ons verenigingsblad Het LAT-nieuws. Hierin staan naast de officiële bestuursmededelingen ook verslagen van andere wandelaars. Ook worden komende tochten besproken en wordt verslag gedaan van de prestaties van de snelwandelaars binnen onze vereniging.
Als lid van de KWBN ontvangt u ieder jaar het Landelijk Wandelprogramma. Dit handzame boekje geeft een overzicht van alle wandeltochten die in Nederland worden georganiseerd, gesorteerd op datum.
Via de LAT kunt u een wedstrijdlicentie aanvragen om aan officiële snelwandelwedstrijden of andere atletiekonderdelen te kunnen deelnemen.
Maar misschien wel de belangrijkste reden om lid te worden: de vereniging bestaat uit leden, en samen maken we het mogelijk om de mooie wandelingen te organiseren.

Het lidmaatschap staat open voor iedereen, en nieuwe leden zijn van harte welkom. Wat we wel belangrijk vinden, is dat aankomende leden al een redelijk beeld hebben van onze vereniging. Ons advies is dan ook, voordat u besluit lid te worden: kom naar één van onze wandelevenementen, en maak kennis met onze vereniging.

Soorten lidmaatschap

 
Basislid
sv
De LAT
 
 
+
Optioneel
KWBN
standaard
 
 
of
Optioneel
KWBN
basis
 
 
+
Optioneel
Atletiek
unie
Junior lid tot 18 jaar
10,00
 
00,00
 
0,00
 
29,90
Senior lid tot 65 jaar
20,00
 
12,00
 
8,00
 
39,70
Senior lid vanaf 65 jaar
15,00
 
12,00
 
8,00
 
39,70
Gezinslidmaatschap tot 65
27,00
 
12,00
 
8,00
 
39,70
Gezinslidmaatschap vanaf 65
22,00
 
12,00
8,00
 
39,70
Medegezinsleden
00,00
 
12,00
8,00
 
39,70
LAT lidmaatschap
ja
 
-
 
-
 
-
Stemrecht LAT ledenvergadering
ja
 
-
 
-
 
-
LAT-nieuws
10x
 
-
 
-
 
-
LAT korting bij LAT tochten
ja
 
-
 
-
 
-
Korting bij bondstochten
-
 
ja
 
ja
 
-
KWBN-ledenpas
-
 
ja
 
ja
 
ja
LWP gratis
-
 
ja
 
-
 
-
Wandelsportmagazine
-
 
6x
 
-
 
-
Licentie Atletiekunie
-
 
-
 
-
 
ja
Atletiek magazine
-
 
-
 
-
 
4x

Toelichting LAT-lidmaatschap

Voor ieder lid van onze vereniging geldt het basislidmaatschap, waarbij onderscheid wordt gemaakt in leeftijd en gezinssamenstelling. Dit basislidmaatschap biedt:
• stemrecht op de ledenvergadering.
• een aantrekkelijke korting bij onze eigen evenementen, die kan oplopen tot 5 euro bij de tocht Amsterdam-Leeuwarden.
• Tienmaal per jaar toezending van ons verenigingsblad “Het LAT-Nieuws”
Hierin staan naast de officiële mededelingen verslagen van wandelaars, worden komende tochten besproken en wordt er verslag gedaan van de prestaties van de snelwandelaars binnen onze vereniging.
Het gezinslidmaatschap houdt in dat partners met inwonende kinderen tot 18 jaar één bedrag aan basiscontributie betalen en één LAT-Nieuws ontvangen.

Het basislidmaatschap kan worden uitgebreid met de volgende elementen:
• lidmaatschap van de KWBN standaard
• lidmaatschap van de KWBN basis
• lidmaatschap van de Atletiekunie (wedstrijdlicentie).
Voor wandelend actieve leden is het lidmaatschap van de KWBN verplicht. Als u via een andere vereniging al lid bent van de KWBN vervalt deze bijdrage. De hier genoemde bedragen voor de KWBN en de Atletiekunie worden ieder jaar op 1 november door de bonden bepaald en zijn dus onder voorbehoud.
Het gezinslidmaatschap houdt in dat kinderen tot de leeftijd van 18 jaar één bedrag aan contributie betalen en één LAT-nieuws ontvangen.

Abonnement LAT-nieuws

Voor 20 euro kunt u ook een los abonnement nemen op ons verenigingsblad.

Aanmelden

Lid worden van de vereniging kan door een briefje of een e-mail te sturen aan:

Ledenadministratie SV de LAT
p/a Evelyn van Blaricum
Meidoornstraat 5
1402 CM Bussum
telefoon 035 - 6913019
e-mail: inschrijving@delat.nl


Vermeld daarbij de volgende gegevens:

• Naam, voorletters en roepnaam
• Adres
• Postcode en woonplaats
• Telefoonnummer en mobiel telefoonnummer
• Geboortedatum
• Email adres
• Gewenste ingangsdatum lidmaatschap

Vanzelfsprekend kunt u Evelyn ook bellen of schrijven voor meer inlichtingen.