Overlijden Jan Vos

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat onze oud voorzitter en erelid Jan Vos op 14 februari 2017
is overleden. Met dankbaarheid kijken we terug op al hetgeen Jan voor onze vereniging heeft gedaan.
Met zijn heengaan verliest onze vereniging het nog levende contact met een voorbij tijdperk.
Wij wensen zijn vrouw, Hennie, en zijn kinderen en kleinkinderen sterkte toe bij het verwerken dit verlies. 

Belangstellenden krijgen de gelegenheid op maandag 20 februari 2017 om 14:00 uur afscheid te nemen
in het uitvaartcentrum van Associatie Uitvaartverzorging, Purmerweg 31 in Purmerend. Aansluitend
wordt Jan in besloten kring naar het crematorium begeleid. 
Correspondentieadres: Suze Groenewegstraat 31, 1442 NA  Purmerend