Algemene regels bij onze wandeltochten

 

 • Eigen verantwoordelijkheid
  Bij al onze tochten geldt dat de deelname vrijwillig is en gehéél voor eigen risico
 • Aansprakelijkheid
  Sv de LAT, bestuursleden, marsleiders en medewerkers/vrijwilligers die bij de organisatie van onze tochten betrokken zijn, zijn niet verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor het overkomen of veroorzaken van ongevallen en/of ziekte van de deelnemers, evenmin voor het verlies of diefstal van bezittingen of enig ander door de deelnemers geleden nadeel tijdens de tocht.
 • Inschrijving aan de start
  Inschrijving voor een tocht kan vanaf 1 uur vóór de in ons programma vermelde starttijd. Wandelaars die eenmaal aan een van onze tochten hebben meegedaan staan in ons computerbestand en hoeven geen briefje met hun gegevens in te vullen.
  Dat geldt dus wel voor nieuwkomers.
 • Kassabon
  De kassabon met de specificatie van het te betalen bedrag geldt als deelname-bewijs. Op de bon staat het telefoonnummer van de marsleider voor het geval u een dringend beroep op hem moet doen.
  Bij onze tocht in Castricum dient deze bon tevens als duinkaart mits U hiervoor hebt betaald.
  Gelieve de bon bij afmelding na afloop in te leveren bij het startbureau.
  Mochten uw adresgegevens op de kassabon niet meer kloppen dan horen wij dat graag van u, zodat wij veranderingen in ons systeem kunnen aanpassen. Dat geldt met name ook voor wijziging van uw e-mailadres
 • Wandelvoordeelpas KWBN
  De korting ad € 1,00 wordt alleen verstrekt aan leden van de KWBN op vertoon van een persoonlijke geldige voordeelpas.
 • Voorinschrijving
  Voorinschrijving is alleen van toepassing bij onze nachttochten. De voorinschrijf-korting geldt alleen als het inschrijfgeld vóór de gestelde datum wordt betaald.
  Voorinschrijven kan via www.delat.nl of per brief aan onze ledenadministratie.
 • Afmelding
  Afmelding na de tocht wordt dringend door ons verlangd. Alleen dan zijn wij er gerust op dat u onderweg niets is overkomen en wij na een tocht naar huis kunnen gaan in de wetenschap dat iedereen veilig is teruggekeerd. Ook als u onderweg stopt verzoeken wij u onze organisatie hiervan in kennis te (laten) stellen.
 • Routebeschrijving
  Bij elke tocht krijgt u een gedetailleerde routebeschrijving mee met daarop de vermelding van de afstanden van punt naar punt, alsmede de cumulatieve afstand.
  De routes zijn ingetekend in Afstandmeten.nl en kunt u via onze website downloaden.
 • Markering route van onze dagtochten
  De routes van onze tochten in Castricum en Berg en Dal zijn gemarkeerd met pijlen, waarop behalve de richting ook het nummer staat, dat correspondeert met de routebeschrijving. Ook de afstand naar het volgende punt staat op de pijl.
  Tussen de pijlen kan de route met linten zijn aangegeven.
 • Verzorging
  Tijdens uw wandeling wordt U, afhankelijk van de afstand die U loopt, op één of meerdere posten onderweg voorzien van een natje en een droogje. Een ervaren groep vrijwilligers zorgt dat u voldoende te eten (brood, krentenbrood, fruit) en te drinken (koffie, thee, limonade) krijgt. Deze verstrekkingen zijn bij het inschrijfgeld inbegrepen.
 • Horeca-rusten
  Consumpties op Horeca-rusten zijn altijd voor eigen rekening, tenzij hiervoor een consumptiebon is verstrekt. Het nuttigen van meegebrachte etenswaren is hier niet toegestaan. Overtreding hiervan kan voor ons grote gevolgen hebben voor de toestemming van het horecabedrijf om van deze locatie gebruik te mogen blijven maken bij een volgende keer.
 • EHBO
  Minimaal is er een verbanddoos op al onze verzorgingsposten. In de meeste gevallen is daar ook een gediplomeerd EHBO’er aanwezig.
  Tijdens onze nachttochten is er een EHBO’er op de Horecarusten.
 • Wandelboekjes
  Wandelboekjes worden door ons afgestempeld. Daarbij krijgt u van ons een aan de tocht gerelateerd herinneringsplaatje. Nieuwe wandelboekjes zijn verkrijgbaar bij het startbureau.
 • Diploma
  Diploma’s bij onze 25, 40 of 60km tochten worden voor degenen die dat op prijs stellen op verzoek “gratis” uitgeprint.
 • Herinnering
  Als herinnering aan onze 25, 40 of 60km tochten bieden wij een medaille aan die optioneel voor de prijs van € 2,00 kan worden gekocht. Voor onze nachttochten hebben wij aparte herinneringen.(zie specificatie per tocht)
 • Kennedy Walker
  Na het volbrengen van onze Kennedymars stempelen wij uw kaart voor het verkrijgen van de Kennedy Walker. Per vijf stempels op deze kaart van tenminste drie verschillende organisaties kunt u bij de KWBN een medaille bestellen oplopend van brons naar goud, doorgaand naar speciale oorkondes en herinneringen.
  Stempelkaarten zijn verkrijgbaar bij ons startbureau.
 • Long Distance Walker
  Na het volbrengen van Amsterdam-Leeuwarden stempelen wij uw kaart voor het verkrijgen van de Long Distance Walker. Per vijf stempels op deze kaart van verschillende wandelingen bij tenminste drie verschillende organisaties kunt u bij de KWBN een geëmailleerd speldje bestellen oplopend van brons naar goud, doorgaand naar speciale oorkondes en herinneringen.
  Stempelkaarten zijn verkrijgbaar bij ons startbureau
 • Nachttochten
  Voor onze nachttochten gelden aanvullende regels t.a.v. pijlen, bagage, kleding en uitvallen.