35e Kennedymars Hilversum uitgesteld naar 4/5 juni 2021

Beste wandelvrienden,

 

Het zal niemand zijn ontgaan: er waart een virus door de wereld. Grote delen van Nederland zitten al ‘op slot’ en veel activiteiten waaraan veel mensen deelnemen moeten noodgedwongen worden afgelast of worden verplaatst. Zo ook – helaas – de geplande 35e Kennedymars Hilversum.

Momenteel is – of gaat – Nederland in quarantaine tot 6 april, maar het wordt steeds duidelijker, dat de huidige situatie van sociaal isolement wel langer gaat duren dan die datum.

Dat heeft het bestuur van sv de LAT doen besluiten, de voorbereidingen voor de Kennedymars Hilversum voor dit jaar te staken.

 

Dit heeft nogal wat gevolgen: ten eerste voor de vereniging maar ook voor de wandelaars die al hadden ingeschreven.

Wij hadden ons erg verheugd op de 35e en laatste editie van onze Kennedymars. En omdát we hadden aangekondigd, dat het de laatste zou zijn, liepen de inschrijvingen heel hard. Wij zien dit als een steunbetuiging aan onze Kennedymars en hebben daarom besloten, de mars niet af te gelasten, maar op te schorten.

De 35e Kennedymars GAAT plaatsvinden!

 

Alleen niet meer dit voorjaar. Na overleg met de commissie Lange Afstand van de KWBN hebben wij besloten, de laatste Kennedymars Hilversum op de wandelkalender van volgend jaar te laten plaatsen en wel in het weekend van 4 / 5 juni 2021.

 

Dat betekent dat het met directe ingang niet meer mogelijk is, online in te schrijven voor de Kennedymars Hilversum, editie 2020.

De inschrijving voor volgend jaar zullen wij via onze site volgend jaar openen.

Als u reeds hébt ingeschreven en hebt betaald, dan willen wij uw inschrijfgeld terugstorten.

Indien u uw betaling wilt doorschuiven naar de tocht van volgend jaar moet u dat vóór 1 mei 2020 doen met een berichtje aan inschrijving@delat.nl.

Zonder bericht storten wij u op 8 mei 2020 het inschrijfgeld terug naar het rekeningnummer waarmee u betaald hebt.

 

Ik vertrouw erop, u hiermee voldoende te hebben ingelicht en hoop u volgend jaar te mogen begroeten aan de start van de 35e Kennedymars Hilversum.

 

Coert Peeters

Voorzitter sv de LAT