Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van sv de LAT

Geachte leden,

U bent gewend, dat wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering houden in het eerste weekend van januari in De Schakel in Diemen. Dit jaar heeft de vergadering niet kunnen plaatsvinden, vanwege de door de overheid afgekondigde Corona-maatregelen.

Het bestuur heeft aanvankelijk de ontwikkelingen even afgewacht, maar aangezien het er niet naar uitziet, dat er op korte termijn versoepelingen zullen komen in de regels voor samenkomen, zien wij ons genoodzaakt, de Algemene Ledenvergadering op een andere manier te laten doorgaan.

Geheel in lijn met de ontwikkelingen van de techniek gaan we dit digitaal doen!

We hebben als vereniging dringend een aantal zaken met elkaar te bespreken en veel langer wachten zou nu niet verantwoord zijn. 

Digitaal dus.

Hoe gaan we dat dan doen?

We gaan gebruik maken van het instrument ZOOM. Het bestuur heeft in december al een digitale bestuursvergadering via ZOOM gehouden, zodat we even konden ‘proefdraaien’. ZOOM bleek al snel, ook voor niet-ervaren computergebruikers, een zeer toegankelijk platform.

Wat heb ik nodig?

Om deel te kunnen nemen aan een ZOOM-vergadering is toegang tot internet een eerste voorwaarde: de hele wereld functioneert digitaal en zonder internet kun je tegenwoordig nergens meer aan meedoen.

ZOOM kan zowel via je smartphone als via de computer worden gebruikt.

Bij het gebruik van ZOOM via de computer heb je een camera nodig: in de meeste moderne computers is deze ingebouwd, maar als u nog beschikt over een computer zonder ingebouwde camera, kan ook gewerkt worden met een losse camera, die u aan uw computer verbindt.

Iedere computer/laptop is tegenwoordig uitgerust met de mogelijkheid van geluidsweergave. Controleer zeker, of dat ook bij u het geval is. Het zou jammer zijn, als u de vergadering wél kunt zien, maar niet kunt horen.

En dan?

U ontvangt de uitnodiging voor de digitale vergadering digitaal. Dat betekent, dat u een link krijgt toegestuurd. Deze kunt u aanklikken.

Als u nog niet eerder ZOOM hebt gebruikt, dan zal het programma u vragen, ZOOM te downloaden. Hiermee installeert u de mogelijkheid, als ontvanger aan de vergadering deel te nemen. Deze download is kosteloos.

Nadat u ZOOM hebt gedownload, krijgt u de code van de vergadering te zien: deze komt overeen met de code, die u in de uitnodiging hebt ontvangen. In de uitnodiging treft u ook een ‘toegangscode’. Dit is een extra beveiliging, zodat de deelnemers aan de vergadering weten, dat onbevoegden niet ‘zomaar’ aan de vergadering kunnen  deelnemen.

De organisator van de vergadering geeft u toegang: hierna zal uw computer toegang zoeken tot de vergadering: u ziet in beeld, met wie u in de vergadering aanwezig bent.

Zijn er risico’s?

Toen de wereld nét begon met online vergaderen, werd van ZOOM gezegd, dat het ‘rondneusde’ in uw privacygevoelige informatie op uw computer. ZOOM heeft hierop haar besturingsprogramma’s aangepast. Inmiddels worden er al geruime tijd geen klachten over ZOOM gemeld.

Het programma functioneert in de regel goed, zonder nadelige gevolgen voor de gebruikers en/of hun computers. Wél is goed-functioneren van het programma afhankelijk van de kwaliteit van de internetverbinding van de gebruikers (maar dat is bij alle computerprogramma’s het geval).

Wij hopen, velen van u in de online ALV te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Coert Peeters

Voorzitter