Convocatie en agenda Algemene Leden Vergadering s.v. de LAT, met link naar de ZOOM-meeting

Algemene Leden Vergadering s.v. de LAT
 
Dinsdag 9 maart 2021 om 20:00 uur

In verband met de beperkingen voor fysieke bijeenkomsten vanwege Corona zal de vergadering online plaatsvinden. Het platform dat we daarvoor zullen gebruiken is Zoom.

Onderstaand vindt u de link waarmee u op dinsdagavond 9 maart kunt inloggen naar de ZOOM-vergadering:
 

Coert Peeters is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

Topic: Algemene Ledenvergadering sv de LAT

Time: Mar 9, 2021 08:00 PM Amsterdam

Join Zoom Meeting:
***** (verwijderd)

 

Iedereen die zich voor de vergadering aanmeldt krijgt van tevoren een PDF van de stukken van de agendapunten 3 t/m 5 toegestuurd.

Aanmelden kan via een email aan gvanblaricum@hetnet.nl

AGENDA

 1. Opening van de vergadering
 2. Binnengekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag Coert Peeters ledenvergadering 11 januari 2020
 4. Jaarverslagen 1 november 2019 t/m 31 oktober 2020
 1. secretaris (Coert Peeters/Gerard van Blaricum)
 2. snelwandelen (Remco de Bruin)
 3. Verslag kascommissie (Teije Betten en Herman van Heems)
 4. Financieel Verslag (Gerard van Blaricum)
 1. Begroting 2020/2021 (Gerard van Blaricum)
 2. Contributiewijziging
 3. Benoeming kascommissie
 4. De huidige stand van zaken rondom de KMH en de beslissing deze
  wel of niet door te laten gaan
 5. De situatie rondom de Afsluitdijk en Amsterdam-Leeuwarden
 6. Consequentie na punt 8 en 9: hoe verder in 2022 ?
 7. Het verslag van de commissie 'beëindiging vereniging’
 8. Datum Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering 2022
 9. Rondvraag
 10. Sluiting