Kennedymars 4/5 juni definitief afgelast en ook Amsterdam-Leeuwarden komt er niet meer

Vanuit onze vereniging geen 35e editie Kennedy-Mars-Hilversum meer.

Zoals wij al eerder berichtten werd vorig jaar besloten onze vereniging sv de LAT af te bouwen. (Zie hierover onze berichtgeving d.d. 11 januari 2020 op deze site.)

Wij hadden toen stellig nog het voornemen om de rijke geschiedenis van onze vereniging af te sluiten met twee memorabele edities van onze langste tochten: de 35e Kennedy-Mars-Hilversum en de 75e Amsterdam-Leeuwarden. Met deze lustrumedities hadden we een beetje feestelijk afscheid willen nemen van onze trouwe deelnemers, vrijwilligers en contactadressen.

De Coronapandemie heeft hier een dikke streep door gezet. Vorig jaar moesten we de Kennedymars opschorten:  we hebben de tocht toen uitgesteld naar 4/5 juni 2021, in de verwachting dat het na 1 jaar weer mogelijk zou zijn de tocht op de ons gebruikelijke manier te organiseren.
Helaas blijkt nu dat dit laatste, “de gebruikelijke manier”, er voor dit jaar niet in zit. Met de beperkingen die er nu nog zijn en het protocol dat zeker nog enige maanden van kracht zal blijven, is het onmogelijk afspraken met contactadressen te maken. Zolang de avondklok nog van kracht is, is het organiseren van een tocht die voor een groot deel ’s nachts wordt gelopen, niet mogelijk. Bovendien zullen wij, als kleine vereniging, niet kunnen voldoen aan alle (veiligheids)eisen die gemeente(n) van ons verlangen als organisator van een evenement als een Kennedymars.

Op 9 maart hebben we via een ZOOM-meeting onze al uitgestelde jaarvergadering gehouden. Hierin hebben we het probleem met de leden besproken, waarna met algemene stemmen is besloten definitief een punt te zetten achter ‘onze’ Kennedymars.

Ook geen 75e Amsterdam-Leeuwarden meer

Ook Amsterdam – Leeuwarden stond nog in ‘de wachtkamer’. Toen het in 2019 niet mogelijk bleek, te voet de etappe over de Afsluitdijk te nemen, hebben we éénmalig een alternatief ingezet in de vorm van een nachtwandeling naar Den Helder en een aansluitende bustransfer naar Zurich.

In 2020 werd echter bekend, dat de Afsluitdijk in ieder geval tot 2025 ontoegankelijk zal blijven voor voetgangers. Dit zou betekenen, dat een ‘traditionele Amsterdam – Leeuwarden’ (dus ’s nachts te voet over de Dijk) pas weer in 2025 mogelijk zou zijn.

Aangezien de vereniging verder geen activiteiten meer onderneemt, besloot de vergadering, dat het in niemands belang is, de vereniging voor dit doel nog 4 jaar ‘slapend’ te houden. En dat betekent, dat de vereniging haar activiteiten feitelijk al heeft gestaakt. Er rest ons nog enkel een administratieve afronding.

U zult begrijpen dat het ons als bestuur en marsleiders pijn doet te beseffen dat er een einde is gekomen aan het organiseren van evenementen die ons weliswaar de nodige stress hebben bezorgd, maar vooral heel veel voldoening hebben gegeven. Wij danken alle wandelaars, leden en medewerkers voor hun betrokkenheid en hun inzet.

Het zal zeker een prachtige herinnering blijven.

Namens bestuur en marsleiders,

Gerard van Blaricum